Nieuws

HiM Retail in het nieuws.

Persbericht: 7 winkels van HiM Retail gaan over naar EURONICS

Geschreven op February 2, 2015

Smart Retail Group (SRG) neemt in de komende maanden in totaal 7 filialen van HiM Retail over. HiM Retail, die 1 februari een groot deel van haar activiteiten aan BCC zal overdragen, heeft daardoor een oplossing voor bijna haar complete winkelbestand gerealiseerd.

Voor HiM Retail is deze verkoop een volgende stap in haar strategische heroriëntatie, die uiteindelijk tot bedrijfsbeëindiging leidt. De Smart Retail Group is een master-franchise aangegaan met United Retail, de inkooporganisatie van o.a. Euronics, ElectroWorld en WitgoedSpecialist. De 7 winkels gaan allemaal als Euronics door. In deze winkels krijgt het Vobis shop-in-shop een mede-bepalend karakter.

De winkels die overgenomen worden zijn de Harense Smid winkels in Schijndel, Dongen, Rijen en Tiel. Daarnaast worden de Mikro-Electro winkels in Middelharnis, Made en Zevenbergen overgenomen. Voor de overige 4 winkels wordt door HiM Retail nog een andere koper gezocht. Uiteindelijk is deze verkoop een belangrijke vervolgstap in de strategische heroriëntatie van HiM Retail. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de verzelfstandiging van de uitbouw van de eigen service dienst bijna voltooid. “De Smid Reparatie” zal vanaf 1 maart zelfstandig gaan opereren. Inmiddels is het duidelijk dat er ook andere onderdelen verzelfstandigd doorgaan.

Perspectief medewerkers
SRG neemt zo’n 35 medewerkers over, die daarmee direct een verbeterd langere termijn perspectief krijgen.

Over Smart Retail Group
Smart Retail Group geeft de mogelijkheid aan startende retail ondernemers een eigen winkel op te starten. Door de overname van de HiM Retail winkels wordt de mogelijkheid gecreëerd om een nieuw retail concept in de Nederlandse markt voor consumenten elektronica te zetten. Binnen dit nieuwe concept zal enerzijds witgoed en anderzijds computer gerelateerde producten dominant in de winkels aanwezig zijn.

Persbericht: Overname 18 winkels HiM Retail door BCC nu een feit

Geschreven op January 30, 2015

BCC Electro Speciaalzaken b.v. neemt 18 filialen en diverse websites van HiM Retail per 1 februari over. De goedkeuringen van de ACM én de beide ondernemingsraden hebben er toe geleid dat beide partijen vandaag het definitieve contract hebben kunnen ondertekenen. HiM Retail zal zich door de overeenkomst met BCC volledig terugtrekken uit de elektronicamarkt. De 3 winkelformules die HiM Retail tot op heden exploiteert onder de namen Harense Smid, It’s Electronics en Mikro-Electro zullen uiterlijk 1 mei stoppen.

De verkoop van de grootste bedrijfsonderdelen aan BCC biedt HiM Retail de kans om het bedrijf te beëindigen. BCC neemt bijna 200 winkelmedewerkers en bezorgers over, die daarmee direct een verbeterd langere termijn perspectief krijgen. 

Na 1 februari heeft het bedrijf nog slechts 11 winkels, waar vrijwel zeker een groot deel van deze winkels nog verkocht zal worden. Inmiddels is de Zakelijke Markt van HiM Retail aan Electronic Partner verkocht. De technische dienst van HiM Retail zal daarnaast verkocht worden aan De Smid Reparatie. Inmiddels is er derhalve al voor meer dan 250 medewerkers een verbeterd perspectief.

Persbericht: Jan Verdaas Oudenbosch verkocht

Geschreven op January 9, 2015

Vooruitlopend op de overdracht van een groot deel van de verkoopactiviteiten aan BCC, is ook de winkel in Oudenbosch per 1 februari verkocht. Jan Verdaas, de oprichter en voormalige eigenaar, heeft de winkel weer teruggekocht en zal de gelijknamige formule van nieuw elan voorzien. De winkel zal na een grondige verbouwing haar deuren op 19 februari heropenen onder de EP formule en alle vertrouwde winkelmedewerkers zullen ook in de toekomst de hoge servicegraad van Jan Verdaas blijven waarborgen . 

Persbericht: Harense Smid Veen losgekoppeld van HiM Retail

Geschreven op January 5, 2015

De Harense Smid winkel in Veen is vanaf 5 januari 2015 qua dienstverlening losgekoppeld van HiM Retail. Vanaf de oprichting van HiM Retail opereerde deze winkel van eigenaar Dennis van Roosmalen al zelfstandig als franchise van HiM Retail onder de formule De Harense Smid, maar vanaf januari 2015 zal de winkel voortgezet worden onder de formule van Electro World. Electro World Veen zal vanzelfsprekend alle lopende verplichtingen zoals services en garanties van de Harense Smid Veen overnemen dan wel voortzetten.

Persbericht: HiM Retail Zakelijke Markt verkocht aan EP

Geschreven op January 2, 2015

In het kader van de strategische heroriëntatie waarin HiM Retail zich bevindt heeft HiM Retail de afdeling Zakelijke Markt per 5 januari 2015 verkocht aan EP. Hiermee hoopt HiM Retail haar zakelijke klanten een volwaardige, nieuwe partner te bieden. Alle personeelsleden van de afdeling Zakelijke Markt zijn mee overgegaan naar EP. HiM Retail heeft met EP afgesproken dat de service voor deze klanten in de toekomst door de verzelfstandigde Technische  Dienst (De Smid WitgoedService) zal worden verleend.

Persbericht: HiM Retail kiest voor strategische heroriëntatie

Geschreven op November 17, 2014

BCC van plan 18 winkels over te nemen van HiM Retail
BCC Electro Speciaalzaken b.v. is voornemens 18 filialen van HiM Retail per 1 februari over te nemen. HiM Retail, die nu 3 winkelformules exploiteert onder de namen Harense Smid, It’s Electronics en Mikro-Electro heeft op dit moment o.a. 41 elektronica winkels in de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Limburg en Gelderland. Voor HiM Retail biedt dit een tijdige mogelijkheid tot een strategische heroriëntatie. Voor de meer dan 140 medewerkers die mee over zullen gaan, betekent dit een verbeterd perspectief onder de nieuwe vlag van BCC.

Al langere tijd werd uitgekeken naar een mogelijkheid tot verdere consolidatie van volume in de markt. HiM Retail heeft echter moeten concluderen dat door de financiële situatie en met name het gebrek aan ondersteuning van financiële instellingen (met name kredietverzekeraars) de mogelijkheid tot in stand houden of uitbouwen van volume niet mogelijk was. Als gevolg hiervan hebben diverse gesprekken met branchegenoten plaatsgevonden. Uiteindelijk is deze verkoop een belangrijk onderdeel van de verdere stappen die HiM Retail zal zetten en biedt dit een tijdige mogelijkheid tot een strategische heroriëntatie. Zo zal er extra focus gelegd worden op de uitbouw van de eigen witgoedreparatie dienst, die naast de klanten met Service Certificaten van HiM Retail, ook voor externe partijen en voor particulieren zal kunnen gaan repareren. Deze zal onder de nieuwe naam “De Smid WitgoedService” gaan opereren.

Perspectief medewerkers
BCC neemt meer dan 140 winkelmedewerkers en bezorgers over, die daarmee direct een verbeterd langere termijn perspectief krijgen. HiM Retail geeft prioriteit om voor alle andere medewerkers en bedrijfsonderdelen ook een verbeterd perspectief te kunnen bieden middels verkoop of verzelfstandiging. De komende tijd zal hierover meer duidelijkheid brengen. De organisatie is zich daarentegen bewust dat het niet mogelijk is om elke medewerker een vervolg aan te bieden.

OR
De voorgenomen overname is inmiddels ter advies voorgelegd aan de ondernemingsraden van HiM Retail en BCC.

Over HiM Retail
HiM Retail is in juli 2013 opgericht en heeft toen de doorstart van o.a. 25 winkels van de Harense Smid gerealiseerd. Mikro-Electro, een branchegenoot en gevestigd te Roosendaal, heeft bij de oprichting een aandeel van 50% in HiM Retail genomen. De hoofdkantoor activiteiten van HiM Retail en Mikro-Electro werden in november 2013 samengevoegd in Oss. In juli 2014 werden de 18 winkels van Mikro-Electro overgenomen. Medio november 2014 betekent dit dat HiM Retail 41 winkels in Zuid-Nederland exploiteert en meer dan 5 internetformules. De jaaromzet van HiM Retail steeg daardoor naar ongeveer 120 miljoen euro en bij HiM Retail werken ongeveer 390 FTE.

 


Noot voor de redactie - niet voor publicatie

U kunt alle officiële mededelingen van HiM Retail, eigenaar van de formules Harense Smid, It’s Electronics en Mikro-Electro vinden op de website www.himretail.nl

Indien er feitelijke omstandigheden veranderen, zullen wij dit via onze website kenbaar maken. Wij verzoeken de pers om zich te houden aan de officiële informatie en zich niet tot verdere speculaties te laten verleiden. Op speculaties zullen wij niet ingaan. Tevens vragen wij onze medewerkers niet lastig te vallen met vragen over eventuele nieuwe ontwikkelingen.

Indien gewenst kunt u contact opnemen met Mevr. I. Kleijn via ikleijn@himretail.nl of via telefoonnummer 0412-693614. Vanuit de directie zal het woord gevoerd worden door de heer Hoogstrate, Algemeen Directeur HiM Retail bv.